Slide Photo

Bubbles

Baca Kuran

Quran Explorer - Interactive Audio Recitations & Translations

Mutiara Kata

"Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar orang dengan batu tetapi dibalas dengan buah"